ITC คืออะไร ?

        ITC (Independent Tournament Circuit) คือรูปแบบการเล่น Warhammer 40,000 แบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และเป็น format มาตรฐานสำหรับการเล่นและการแข่งขันในต่างประเทศทั่วโลก ที่มีงานแข่งมากกว่า 70 งานต่อเดือน และมีผู้เล่นที่อยู่ใน ITC Ranking มากกว่า 10,000 คน

 

   

ภาพบรรยากาศของงาน LVO 2020 ที่ใช้การเล่นแบบ ITC ซึ่งเป็นงานแข่งที่ใหญ่ที่สุดประจำปี
ที่มีผู้เล่นมากกว่า 700 คนต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี

         

      จุดเด่นของการเล่นแบบ ITC คือ ความเสมอภาคระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย และให้ความสำคัญกับการวางแผนและการตัดสินใจขณะเล่น  นอกจากนั้นภารกิจของ ITC ยังทำให้เกมมีมิติในการเล่นมากกกว่ารูปแบบอื่น เพราะผู้เล่นต้องให้ความสำคัญทั้งการทำภารกิจยึดจุด Objective และการทำลายยูนิตของฝ่ายตรง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้การเล่นแบบ ITC ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่น Warhammer 40,000 ทั่วโลก

 

Fizzy ของพวกเราเป็นร้านแรกในไทยที่จัดงานแข่งขัน ITC official event  และยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(ดูผลงานของเราได้ที่นี่)

 

รูปแบบการเล่น

        การเล่นแบบ ITC จะประกอบด้วย 6 Battle Round ผลแพ้ชนะจะตัดสินจากคะแนนรวมจาก 3 ส่วน คือ ภารกิจหลัก (Primary mission) ภารกิจรอง (Secondary mission) และภารกิจโบนัส

ในกรณีที่ผู้เล่นยอมแพ้ (Concede) หรือไม่มีโมเดลเหลือบนสนาม
        ผู้เล่นคนดังกล่าวจะเป็นฝ่ายแพ้และได้คะแนนเท่ากับจำนวนที่คะแนนที่มี ณ เวลานั้น สำหรับผู้ชนะจะได้รับคะแนนจากภารกิจประเภททำลายทั้งหมด เช่น Marked for Death, Kill, Kill more เป็นต้น และให้เล่นในเทิร์นที่เหลือต่อเพื่อทำคะแนนจากภารกิจอื่นๆ จนจบ Battle Round ที่ 6

 

ความแตกต่างระหว่างการเล่นแบบ ITC และ Matched play

 • จัดกองทัพโดยระบุแต้มรวม เช่น 1,500 แต้ม หรือ 2,000 แต้ม
 • ชั้นล่างของ Ruin ทึบไม่สามารถมองผ่านได้
          Ruins มีลักษณะเป็นอาคารที่มีหลังคาและได้รับความเสียหาย โดยประตู หน้าต่าง หรือรอยร้าวในบริเวณชั้นที่ 1 จะถือว่าทึบไม่สามารถมองผ่านจากทั้งภายนอกและภายใน ยกเว้นประตู หน้าต่างหรือรอยร้อยที่อยู่บริเวณขอบของอาคาร
 • ตึก Enclosed building ชนิดพิเศษ
          Enclosed Building มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีกำแพงและหลังคาทึบทั้งหลัง โดยที่ยูนิต Infantry เท่านั้น สามารถเคลื่อนที่เข้าไปใน Enclosed Building

 

วิธีการ Set up เกม

1. ผู้เล่นระบุชนิด Terrain ในสนาม และเลือก

ให้ผู้เล่นทั้งสองผ่ายตกลงและระบุชนิดของ Terrain ในสนามและเงื่อนไขของการได้ Cover Save จากนั้นผู้เล่นแต่ละคนเลือก Warlord trait. Psychic power, Relic และใช้ Command point ที่ระบุว่าให้ใช้ก่อนเริ่ม Deployment

 

2. ผู้เล่นแต่ละคนอธิบายกองทัพของตัวเอง

ผู้เล่นที่แต่ละคนอธิบายกองทัพของตนเอง  และตอบข้อซักถามของอีกฝ่ายตามความเป็นจริง

รายละเอียดของกองทัพที่ผู้เล่นควรอธิบาย

 • จำนวนและรายละเอียดของแต่ละ Detachment (เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายสับสนผู้เล่นควรอธิบายทีละ Detachment)
 • ชนิดและความสามารถของ Faction และ Subfaction ที่เลือก
 • ยูนิตที่มี Warlord trait และ Relic พร้อมอธิบายความสามารถ
 • ยูนิตที่อยู่ใน Detactment นั้นๆ ความสามารถ, อาวุธที่ติด และ Psychic power
 • Command point ที่มี

ผู้เล่นควรใช้โอกาสนี้ในการสอบถามข้อมูลกองทัพของฝ่ายตรงข้ามที่ควรรู้สำหรับการวางแผนการเล่น เช่น ระยะยิงของอาวุธ, เงื่อนไขในการใช้ความสามารถพิเศษ, Unit ที่สามารถ Deep Strike, Stratagem ต่างๆ

 

3. เลือกตำแหน่งของ Objective และวิธีการได้คะแนนโบนัส

ให้ผู้เล่นตกลงกันเลือกตัวแทน แล้วทอยเต๋าเพื่อสุ่มเลือก Scenario ที่จะแสดงรายละเอียดของจำนวน ตำแหน่งของ Objective และ เงื่อนไขการได้คะแนนโบนัส ในขั้นตอนนี้ผู้เล่นยังไม่ต้องวาง Objective บนกระดาน (เนื่องจากบาง Scenario ต้องกำหนด Deployment Map ก่อน)

 

Scenario 1: Seize Ground            
            

ผู้เล่นวาง objective 6 ตำแหน่งตามรูป

Bonus Point: ได้ 1 คะแนน เมื่อจบเทิร์นของผู้เล่น ถ้าผู้เล่นคนนั้นยึดหรือ Contest Objective มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ตำแหน่ง

         
Scenario 2: Cut to the Heart    
     

ผู้เล่นวาง objective 3 ตำแหน่ง ดังนี้
- ผู้เล่นแต่ละคนเริ่มจากฝ่าย Attacker วาง Objective 1 อันไว้ใน Deployment Zone ของคุณ ให้ห่างจากขอบสนาม 6 นิ้วและ Objective อื่น 12 นิ้ว
- วาง Objective 1 อันไว้ตรงกลางสนาม

Bonus Point: ได้ 1 คะแนน เมื่อจบเทิร์นของผู้เล่น ถ้าผู้เล่นคนนั้นสามารถยึด Objective กลางสนามและใน Deployment Zone ของคุณ

         
Scenario 3: Nexus Control    
     

ผู้เล่นวาง objective 4 ตำแหน่ง ดังนี้
Objective#1 และ #2: ผู้เล่นแต่ละคนเริ่มจากฝ่าย Defender วาง Objective คนละ 1 อันห่างจาก Deployment Zone ของทั้งสองฝ่าย 6 นิ้ว ห่างจากขอบสนาม 6 นิ้ว และ Objective อื่น 12 นิ้ว
Objective#3 และ #4: ผู้เล่นแต่ละคนเริ่มจากฝ่าย Attacker วาง Objective คนละ 1 อันใน Deployment Zone ของคุณให้ห่างจากขอบสนาม 6 นิ้ว และ Objective อื่น 12 นิ้ว

Bonus Point: ได้ 1 คะแนน ถ้าผู้เล่นยึด Objective #1 และ #2 (2 อันที่ไม่ได้อยู่ใน Deployment Zone ของทั้งสองฝ่าย)

         
Scenario 4: What’s Yours Is Mine    
      ผู้เล่นวาง objective 5 ตำแหน่ง ดังนี้
- วาง Objective 1 อันไว้ตรงกลางสนาม
Objective#2 และ #3: ผู้เล่นแต่ละคนเริ่มจากฝ่าย Defender วาง Objective คนละ 1 อัน ตรงไหนก็ได้ในสนาม ห่างจากขอบสนาม 6 นิ้ว และ Objective อื่น 12 นิ้ว
Objective#4 และ #5: หลังจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนวาง Objective 1 อันใน Deployment Zone ของฝ่ายตรงข้าม ห่างจากขอบสนาม 6 นิ้ว และ Objective อื่น 12 นิ้ว

Bonus Point:  ได้ 1 คะแนนถ้าผู้เล่นยึด Objective ทั้ง 2 จุด ที่คุณวางบนสนาม (หนึ่งอันที่วางในตรงก็ได้และอีกหนึ่งอันที่วางใน Deployment Zone ฝ่ายตรงข้าม)

         
Scenario 5: Precious Cargo    
     

- ผู้เล่นวาง objective 5 ตำแหน่ง ตามรูป
- ก่อนเริ่ม Deploy ให้ผู้เล่นแต่ละคน โดยเริ่มจากฝ่าย Defender ให้เลือก Objective 1 อันเป็น Priority Objective (ห้ามเป็น Objective ที่อยู่กลางสนาม)
- เริ่มจากผู้เล่นฝ่าย Defender ให้ย้าย Priority Objective ของคุณไปทิศทางไหนก็ได้ไม่เกิน 6 นิ้วจากจุดเดิมและห่างจากขอบสนาม 6 นิ้วและ Objective อื่น 12 นิ้ว

Bonus Point:  ได้ 1 คะแนน ถ้าผู้เล่นยึด Priority Objective ของฝ่ายตรงข้ามเมื่อจบเทิร์นของผู้เล่นคนนั้น หรือยึด Objective ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ตำแหน่ง

         
Scenario 6: Crucible of Champions    
     

ผู้เล่นวาง objective 5 ตำแหน่ง ตามรูป

Bonus Point:  ได้ 1 คะแนน ถ้าผู้เล่นมี 3 โมเดลที่เป็น Character อยู่ในระยะ 3 นิ้วของ Objective 3 ตำแหน่งที่แตกต่างกันเมื่อจบเทิร์นของผู้เล่นคนนั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario ทั้งหมดจาก ITC Mission

 

4. เลือกฝ่าย Attack หรือ Defender

ผู้เล่นทั้งสองคนทอยลูกเต๋า คนที่ชนะได้เลือกว่าจะเป็นฝ่าย Attack หรือ Defender

 • Attacker: ได้เริ่มเล่นก่อน แต่ต้อง Deploy ทั้งกองทัพก่อน
 • Defender: ได้สิทธิ์สุ่มเลือก Deployment map และเลือก Deployment zone ของตัวเอง

 

5. สุ่มเลือก Deployment Map และเลือก Deployment Zone

ผู้เล่นที่เป็นฝ่าย Defender จะได้สิทธิ์สุ่มเลือก Deployment Map (จากหนังสือ Warhammer 40,000 Rule Book หน้าที่ 216-217)

 • ถ้าคนที่ชนะการทอยเต๋าเลือกเป็น Defender ให้ทอยเต๋า 1 ลูกเพื่อสุ่ม Deployment Map ถ้าไม่พอใจในผลสามารถทอยใหม่ได้ 1 ครั้ง 
 • ถ้าคนที่แพ้การทอยเต๋าเป็น Defender ให้ทอยเต๋า 2 ลูกเพื่อสุ่ม Deployment Map ถ้าได้หน้าเต๋าซ้ำกันให้ทอยใหม่จนกว่าจะได้หน้าเต๋าที่แตกต่างกัน แล้วเลือก Deployment Map จากหน้าเต๋า 1 ใน 2 ลูกที่ทอยได้

จากนั้นให้ผู้เล่นฝ่าย Defender เลือกฝั่ง Deployment zone ที่ต้องการ แล้วผู้เล่นแต่ละคนวาง Objective ตามที่ระบุใน Scenario 

 

1. Spearhead Assault       

2. Dawn of War

 
     
3. Search and Destroy   4. Hammer and Anvil
 
     

5. Front-line Assault

  6. Vanguard Strike
 

 

หมายเหตุ 
- การวาง Objective ให้วางในระดับเดียวกับพื้นสนาม และไม่วางใน Enclosed Building ถ้าจำเป็นให้ย้าย Terrain
- การวัดระยะที่สามารถเข้ายึด Objective ให้วัดระยะจากขอบของ Objective marker

 

6. แต่ละฝ่ายเลือกภารกิจ Secondary Mission

ผู้เล่นทั้งสองเลือก Secondary Mission 3 ภารกิจพร้อมกันและไม่ให้อีกฝ่ายรู้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ภารกิจแรก     ต้องมาจากภารกิจในหมวด Seek and Destroy (ภารกิจเน้นการทำลายยูนิตฝ่ายตรงข้าม)
 • ภารกิจที่สอง   ต้องมาจากภารกิจในหมวด Maneuvers (ภารกิจเน้นการยึด Objective)
 • ภารกิจที่สาม   ให้เลือกภารกิจจากหมวดใดก็ได้ หรือจะเลือกภารกิจ Old School

ถ้าภารกิจที่เลือกต้องการเป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายของภารกิจนั้นเสมอ เช่น เลือก Marked for Death โดยมีเป้าหมายเป็น 3x Daemon Prince และ 1x Foetid Bloat-Drone เมื่อทั้งสองฝ่ายเลือกเสร็จแล้วให้บอกภารกิจของตนเองให้ฝ่ายตรงข้ามรู้

หมายเหตุ รายชื่อของภารกิจ Secondary Mission ทั้งหมดดูได้ที่นี่

 

7. เริ่ม Deploy กองทัพ

ฝ่าย Attacker Deploy ทุกยูนิตในกองทัพก่อน หลังจากนั้นให้ฝ่าย Defender Deploy ทุกยูนิตในกองทัพเช่นกัน

Fizzy House Rule เพื่อให้เกมมีการวางกลยุทธ์ในขั้นตอน Deployment ทาง Fizzy จึงเลือกให้ใช้วิธี Deploy แบบดั้งเดิม คือสลับกัน Deploy คนละ 1 ยูนิต โดยเริ่มจากผู้เล่นที่ไม่ได้เลือก Deployment zone

 

8. เริ่มเกม

เริ่ม Battler round ที่ 1 โดยฝ่าย Attacker ได้เริ่มเล่นก่อน


ที่มา

ITC Champion's Missions V2.1, Frontline Gaming