ภาษาไทย : English

Fizzy Warhammer Underworlds Championship 
23 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563

 

  

ภาพความสนุกจากงาน Championship #1 และ #2

รูปแบบการเล่น

 • ใช้กฎการเล่นตาม Championship format
 • หาผู้ชนะแบบ Best of 1 และแต่ละรอบมีเวลาเล่น 60 นาที
 • ผู้ร่วมงานจะได้เล่น 3 ถึง 4 รอบ (ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
 • ผู้เล่นไม่สามารถเพิ่มหรือลดการ์ดใน Deck ระหว่างกิจกรรม
 • ใช้ Gameboard ได้ 1 แผ่นตลอดการแข่งขัน แต่ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนด้านที่จะใช้ในแต่ละรอบ

 

การจัด Deck

 • ไม่ใช้ Universal card จาก Shadespire (ยกเว้นการ์ดที่ถูก Reprint ใน Beastgrave Gift Pack)
 • ใช้ Restricted และ Forsaken Card ตาม Format Championship (คลิกเพื่อดูรายชื่อการ์ด)
 • ใช้ 3 Restricted card ไม่เกิน 3 ใบ
 • ไม่ใช้ Forsaken cards (การ์ดที่ถูกแบน)
 • ใช้ Objective cards ประเภท Surge (หรือที่มีคำว่า “score immediately”) ไม่เกิน 6 ใบ

 

รางวัล*

  Store Credit**
 Winner 1,000 บาท
 1st Runner-up 500 บาท 
 2nd and 3rd Runner-up 250 บาท
Everyone Promo Card

 

 

 

 

 

*  รางวัลสำหรับกิจกรรมตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป
** เงินรางวัลที่ได้เป็น Store Credit สำหรับสั่งซื้อสินค้าจาก Game Workshop และ Citadel

 

วิธีเข้าร่วม
ค่าสมัคร: 250 บาท

ส่ง Deck List จาก http://underworlds-deckers.com 
ที่ fizzyhobby.info@gmail.com  หรือ Facebook: Fizzy Games & Hobby Store (ก่อนงานเริ่ม)


เงื่อนไขของกิจกรรม Warhammer Underworlds

โมเดลและการทำสีโมเดล

 • ใช้โมเดลของ Warhammer Underworlds เท่านั้น
 • ห้ามใช้โมเดลที่เป็น Conversion, Proxy และ Third-party
 • ไม่จำเป็นต้องเพ้นท์สีโมเดล

 

การ์ด

 • ใช้การ์ดของ Warhammer Underworlds เท่านั้น (ห้าม Proxy)
 • ในกรณีที่การ์ดนัั้นถูก Reprint ผู้เล่นสามารถใช้การ์ดใบนั้นจากเวอร์ชั่นเก่าได้
 • การ์ดทุกใบควรอยู่ใน Sleeve
 • Sleeve ควรอยู่ในสภาพใกล้เคียงกัน ไม่มีซองไหนโดดเด่นจากซองอื่น เช่น ซองชำรุด หรือมีสภาพใหม่กว่าอันอื่นอย่างชัดเจน

 

สิ่งของที่ผู้เล่นควรเตรียมมา

 • Fizzy แนะนำให้ท่านนำบอร์ดมาเอง แต่ในกรณีฉุกเฉินเรามีบอร์ดสำรองให้ยืม
 • ลูกเต๋า และโทเคน

 


 

Fizzy Warhammer Underworlds Championship 
23 February and 1 March 2020

 

  

Beastgrave Championship #1 and #2

Format

 • This event will apply Championship format. 
 • Best of 1 and 60-minute round
 • Up to 4 rounds (depend on number of players)
 • All cards in the deck must be the same as submitted deck list.
 • Player can't change Gameboard during the event (you still can decide which side you will use in each round).

 

Deck Building

 • No Universal cards from Shadespire (Except reprinted card in ใน Beastgrave Gift Pack)
 • Apply Restricted and Forsaken card lists for Championship format (see the list)
 • A maximum of 3 restricted cards can be included across a player’s objective and power decks.
 • No Forsaken cards are allowed (see the list)
 • No more than 6 Surge objective cards (score immediately) can be included in a player’s objective deck.

 

Prize*

  Store Credit**
 Winner 1,000 บาท
 1st Runner-up 500 บาท 
 2nd and 3rd Runner-up 250 บาท
Everyone Promo Card

 

 

 

 

 

*  Prize for 8-player or more event 
** The prize will be in store credit for ordering Games Workshop or Citadel's products.

 

Registration
Baht: 250 Baht

Create your deck list in underworlds-deckers.com 
and sent it to fizzyhobby.info@gmail.com  or Facebook: Fizzy Games & Hobby Store (before event start)

See Event Calendar


Fizzy Warhammer Underworlds Alliance 
(To be announced)

 

Format

 • This event will apply Alliance format. 
  • Best of 1 and 90-minute round
  • 2 vs. 2 and across a team’s decks, each power and objective card may only be chosen once; there can be no duplicates.
  • 4 players to together in one game
  • Team partner's fighter is couunted as friendly fighter.
 • All cards in the deck must be the same as submitted deck list.
 • Player can't change Gameboard during the event (you still can decide which side you will use in each round).

 

Deck building

 • Each power and objective card may only be chosen once; there can be no duplicates.
 • No Universal cards from Shadespire (Except reprinted card in ใน Beastgrave Gift Pack)
 • Apply Restricted and Forsaken card lists for Championship format (see the list)
 • A maximum of 3 restricted cards can be included across a player’s objective and power decks.
 • No Forsaken cards are allowed (see the list)
 • No more than 6 Surge objective cards (score immediately) can be included in a player’s objective deck.

 

Prize

Every players get Beastgrave Promo Card

 

Registration
Fee: None

Create your deck list in underworlds-deckers.com 
and sent it to fizzyhobby.info@gmail.com  or Facebook: Fizzy Games & Hobby Store (before event start)

 


 

Event Requirement

Model and Painting

 • All models in your army must be Warhammer Underworlds’s model.
 • Conversion, proxy and third-party model are prohibited.
 • Painting is not necessary.

 

Card

 • Proxy cards are prohibited.
 • Some cards from Shadespire were reprinted in Nightvault and Beastgrave. You can use any version of that card.
 • All card must be in sleeves.

 

Things you should bring

We recommend you bring your own game board, dice and token.