ภาษาไทย : English

29 มีนาคม 2563

 

     

ภาพความสนุกจาก Apocaplyse Team Battle ที่ผ่านมา

รูปแบบการเล่น

 • Casual Tournament และสุ่มจับคู่เล่นแบบทีม ทีมละ 2 คน
 • งานนี้รับผู้เล่น 8 คนเท่านั้น
 • จัดกองทัพของทีมแบบ Battle-forged ไม่เกิน 3,000 แต้ม
 • การแข่งขันครั้งนี้ยึดรูปแบบตาม ITC format event และอ้างอิงวิธีเล่นและกฎจาก ITC Champions Missions และ ITC Code of Conduct
 • ในแต่ละเกมประกอบด้วย 6 Battle Rounds จับเวลาด้วย Chess Clock และผู้เล่นแต่ละทีมมีเวลา 135 นาทีต่อเกม
 • จับคู่แข่งแบบ Swiss rounds
 • ใช้โมเดลของ Games Workshop เท่านั้น
 • จับเวลาด้วย Chess Clock และผู้เล่นแต่ละทีมมีเวลาเล่น 135 นาทีต่อเกม
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Army List ระหว่าง Tournament และ Army list ของทุกทีมจะเปิดเผยให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นก่อนงานเริ่ม
 • กฎการเล่นจาก GW หรือ ITC ที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม จะไม่นำมาใช้ในงาน

 

กฎพิเศษสำหรับงานนี้

 • จำนวน Detachment รวมกันไม่เกิน 5 Detachment
 • ผู้เล่นแต่ละคนควรมีแต้ม 1,000 ถึง 2,000 แต้ม ในกองทัพของทีม
 • ผู้เล่นแต่ละคนมี Free Warlord trait และ Relic เป็นของตัวเอง
 • ใช้ Command point ด้วยกัน

 

ตารางการจัดงาน

 15 มี.ค.  ก่อน 23.00 น.   หมดเขตรับสมัคร
 22 มี.ค.  13.00 - 14.00 น.  ลงทะเบียน สุ่มทีม และ Army list   
   14.00 - 18.00 น.  แข่งรอบที่ 1
   18.30 - 22.30 น.  แข่งรอบที่ 2

 

 

 

 

รางวัล

ทีมผู้ชนะจะได้ลงชื่อใน Fizzy Hall of Fame

 

วิธีเข้าร่วม
ค่าสมัคร: ฟรี
ส่ง Army list โดยใช้ไฟล์ *.rosz จาก Battle Scribe ที่ fizzyhobby.info@gmail.com  หรือ Facebook: Fizzy Games & Hobby Store


เงื่อนไขของกิจกรรม Warhammer 40,000

โมเดลและการทำสีโมเดล

 • ใช้โมเดลของ Games Workshop เท่านั้น
 • สามารถใช้โมเดล Conversion ได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  • ต้อง Convert จากโมเดลของ Games Workshop
  • ใช้ Base ขนาดเท่ากับ Base ของโมเดลต้นแบบ
  • ขนาดโมเดลห้ามเล็กกว่าโมเดลต้นแบบ
  • ไม่เกิน 200 แต้ม (ไม่รวมโมเดลพร้อมกับอาวุธที่มีแต้มต่ำกว่า 15 แต้ม)
  • ถ้า Convert แล้วหน้าตาไม่เหมือนของจริงจะถือว่าเป็นโมเดล Proxy
 • ห้ามใช้โมเดลที่เป็น Proxy และ Third-party
 • สามารถ Proxy อาวุธได้ในกรณีที่ Games Workshop ให้อาวุธไม่ครบ แต่ตัวโมเดลไม่สามารถ Proxy ได้
 • ไม่จำเป็นต้องเพ้นท์สีโมเดล

 

การส่ง Army List

แนะนำให้สร้าง Army list จากแอพ BattleScribe และควรระบุข้อมูลต่อไปนี้

 • Faction, Sub-faction และ Specialist Detachment
 • Warlord model, Warlord trait และ Relic
 • Warlord Trait และ Relic เพิ่มเติมจาก Stratagem
 • Psychic power ของแต่ละโมเดล
 • ถ้าใช้ Reinforcement ให้ระบุแต้มของ Reinforcement ที่ใช้
 • ระบุ Conversion model และ Original Model

ส่ง Army list โดยใช้ไฟล์ *.rosz จาก BattleScribe ที่ fizzyhobby.info@gmail.com  หรือ Facebook: Fizzy Games & Hobby Store

 

สิ่งของที่ผู้เล่นควรเตรียมมา

Fizzy จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นโดยเตรียมเอกสาร Army List ทั้งแบบย่อและแบบละเอียดซึ่งแสดง Profile ของทุกโมเดล

ผู้เล่นควรนำสิ่งเหล่านี้มาด้วย

 • ลูกเต๋า, อุปกรณ์วัดระยะ และตัวนับ wound
 • เอกสารที่แสดงรายละเอียดของ Stratagem, Psychic และข้อมูลอื่นที่ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ระหว่างเกมมาด้วยตนเอง

 


 

Fizzy Warhammer 40,000 Team Battle #8 
22 March 2020

 

     

Previous 4,500-point Apocaplyse Team Battle

Format

 • 2 vs. 2 Team Casual Tournament (randomize team partner)
 • This event is limited to 8 players (whoever regist first get the ticket)
 • 3,000-point Battle-forged army (Games Workshop model only)
 • This event will apply ITC format event using the ITC Champions Missions and ITC Code of Conduct
 • Each team has 135 minutes.
 • Swiss rounds
 • Players can’t change their army lists during the league. All army lists will be published before event start.
 • Any rules issue after 8th March will not apply to this event.

 

Special Rules

 • Maximu of 5 detachments (up to 3 for each player)
 • Each player should have 1,250 to 1,750 points in combined army.
 • Free warlord trait and relic for each player
 • Team command point (share with team partner)

 

Event Schedule

 15 Mar.  befor 23.00 น.   Registration deadline
 22 Mar.  13.00 - 14.00  Check-in, Randomize team partner and army list check   
   14.00 - 18.00  Round 1
   18.30 - 22.30  Round 2

 

 

 

 

 

Prize

Your name will be in Fizzy Hall of Fame ;)

 

Registration
Fee: none
Please send your list as *.rosz file from Battle Scribe
to fizzyhobby.info@gmail.com  or Facebook: Fizzy Games & Hobby Store


Warhammer 40,000 Event Requirement

Model and Painting

 • All models in your army must be Games Workshop’s model (No Forge World’s model)
 • Allow conversion model in these following condition:
  • Must be converted from Game Workshop’s model
  • use exactly base size as original model
  • model size must be the same or bigger than original model.
  • At most 200 point can be conversion model (Excluding model with weapon that has 15 point or below)
 • Proxy and Third-party model are prohibited.
 • Proxy weapon is fine if GW didn’t give you enough weapon in the box but the model still can’t be proxied.
 • Painting is not necessary.

 

Army List

We recommend you create army list via BattleScribe. Following information should be addressed in the list:

 • Faction, Sub-faction and Specialist Detachment
 • Warlord model, Warlord trait and Relic
 • Additional warlord trait and relic (from stratagem)
 • Psychic power of each psyker
 • In case you will use reinforcement, please add your reinforcement point in the list.
 • Identify conversion model in your army and which model it was conversed from.

Please send your list as *.rosz file from BattleScribe 
to fizzyhobby.info@gmail.com  or Facebook: Fizzy Games & Hobby Store

 

Things you should bring

Fizzy will prepare the hard copy of every player’s army list (both summary and in-details).

We recommend our players should bring:

 • Dice, tape measurement and wound tracker
 • Documents that show the detail of stratagem, psychic or any information that you will need duting the game.